Regulamin lokalu

1. Do klubu w godzinach otwarcia mają wstęp:
- osoby trzeźwe,
- osoby, które ukończyły 16 lat,
- w soboty osoby pełnoletnie,
- osoby będące w wizytowej odzieży.

2. Na terenie klubu obowiązuje:
- szatnia,
- rezerwacja stolików i boksów,
- kulturalny sposób zachowania,
- zakaz wnoszenia alkoholi i środków odurzających,
- zakaz wnoszenia broni palnej i białej,
- zakaz używania gwizdków.

3. Klub ‘Best’ nie odpowiada:
- za niezawiniony brak dopływu energii elektrycznej,
- za rzeczy zgubione i pozostawione poza szatnią.

4. Osoby przebywające w klubie wyrażają zgodę na filmowanie i wykorzystywanie ich wizerunku w celach promocyjnych.
5. Uwaga! Zakupienie biletu wstępu nie upoważnia do ponownego wejścia na teren klubu po jego opuszczeniu.
6. Ochrona jest upoważniona do usunięcia z Klubu osób, które swoim zachowaniem lub wyglądem wywołują zgorszenie wśród pozostałych gości.
7. Wstęp do klubu tylko z dowodem tożsamości – dotyczy to szczególnie osób do 25. roku życia

Rzeczy pozostawione w szatni i nie odebrane w ciągu dwóch tygodni przekazujemy na cele charytatywne.