Regulamin lokalu

1. Prawo wstępu do klubu mają:
- Osoby pełnoletnie posiadające dowód osobisty
- Osoby posiadające wejściówki i zaproszenia wystawione przez KLUB
- osoby posiadające legitymację w celu zweryfikowania wieku

2. Obsługa może odmówić wstępu do KLUBU każdej osobie bez podania przyczyny. Zakaz wstępu będzie szczególnie stosowany w przypadku:
- Osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich
- Osób niestosownie ubranych
- Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

- W przypadku braku wolnych miejsc ochrona ma prawo odmówić wpuszczania następnych Gości

3. Przy wejściu do KLUBU prosimy o szczególną wyrozumiałość w przypadku gdy ochrona zechce sprawdzić zawartość torebek, plecaków itp. Każde działanie podejmowane przez ochronę ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Gości i Obsługi.
4. KLUB nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu.
5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie KLUBU Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
6. Gość KLUBU wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku i nieodpłatne rozpowszechnianie go w ramach nadawania lub publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz materiałów dotyczących imprezy.
7. Wejście na teren KLUBU oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. KLUB nie ponosi odpowiedzialności za zarażenie COVID-19, wstęp na teren KLUBU na własną odpowiedzialność
2. O zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod względem logistyki i zasad bezpieczeństwa na terenie KLUBU poinformuje obsługa
3. Zachowanie odpowiednich bezpiecznych odległości między Gośćmi
4. Zgłaszanie wcześniejszych rezerwacji na stoliki pod numerem tel.608447772
5. W przypadku wystąpienia objawów COVID- 19, Gość nie zostanie wpuszczony na teren KLUBU
6. Obsługa przy wejściu może poświadczać tożsamość w celu weryfikacji rezerwacji lub rejestracji
7. KLUB jest obiektem monitorowanym
8. Osoby przebywające w KLUBIE są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

KLAUZULA RODO

1. Administratorem danych osobowych jest „Best” s.c. Rafael i Tomasz Wojciechowscy, Wełnica os. Słoneczne 2, 62-200 Gniezno.
2.Celem zebrania danych jest realizacja usługi w obrębie działalności firmy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie wszystkich usług.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do innych instytucji z wyjątkiem SANEPIDU na wypadek wykrycia zakażenia COVID -19
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło wykonanie usługi.
7. W celu wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo ze Spółką pod adresem e-mail:biuro@klubbest.pl